Hledám nemovitost / Právní a daňový servis

Vzhledem k tomu, že našim klientům poskytujeme kompletní servis, známe právní a daňovou problematiku na poli nemovitostí líp než právník či daňový poradce a jsme levnější a rychlejší.

Co tedy nabízíme?

Právní servis
 

Kupní smlouva + návrh na vklad do katastru

7.000,-Kč + DPH   8.470,-Kč

Dohoda o převodu družstevního podílu      5.000,-Kč + DPH   6.050,-Kč
Darovací smlouva + návrh na vklad do katastru
3.500,-Kč + DPH   4.235,-Kč
Zástavní smlouva + návrh na vklad do katastru
3.500,-Kč + DPH   4.235,-Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene + návrh na vklad do katastru
3.500,-Kč + DPH   4.235,-Kč

Nájemní smlouva

 

3.500,-Kč + DPH   4.235,-Kč

Pokud máte kupce na svou nemovitost a potřebujete právní servis zavolejte a domluvíme se, co všechno bude potřeba a podle toho pak stanovíme cenu.

 

Odhady a znalecké posudky


 Odhad tržní ceny nemovitosti pro dědické řízení                                   

 • Odhad vypracujeme na počkání, je dobré si telefonicky domluvit termín schůzky.
 • K vypracování potřebujeme jeden z těchto dokumentů: Výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu či evidenční list, kupní smlouvu nebo starý znalecký posudek.  
 • Spolupracujeme s většinou notářů v Praze již od r. 2005. Díky tomu, že byla zrušena dědická daň pro fyzické osoby, není tedy již nutný znalecký posudek.
 • Odhad tržní ceny vypracujeme i pro účely majetkového vyrovnání, nebo pro potřeby notáře při vypracování např. darovací smlouvy.
 • Cena   726 Kč (600Kč + DPH)

 

Znalecký posudek

 • Znalecký posudek vypracuje odhadce, se kterým spolupracujeme již dlouhá léta, Ing. Milan Kroupa. 

 

Odhad tržní ceny nemovitosti při prodeji                                                                  

 •  Pokud potřebujete stanovit reálnou tržní cenu Vaší nemovitosti, obraťte se na nás nebo jakoukoli jinou realitní kancelář, která působí ve Vašem okolí, která má přehled o cenách na trhu s nemovitostmi. Tržní cena se totiž nemusí a také se často nerovná ceně ze Znaleckého posudku.
 • ZDARMA

 

Daňový servis

 

Daň z nemovitých věcí

 • Daňové přiznání se podává do konce ledna roku následujícího po roce, ve kterém došlo ke změně majitele nemovitosti.
 • Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává pouze jednou. Další roky vám finanční úřad pošle jen složenku a vy ji zaplatíte (pozor je potřeba to mít pod kontrolou, i když vám složenka nepřijde musí být daň zaplacena a vy jste za to odpovědní)
 • Splatnost daně je do konce května.
 • Vypracujeme daňové přiznání za 968,-Kč (800,-Kč+DPH)

 

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Příjem z prodeje nemovité věci či z úplatného převodu podílu v bytovém družstvu podléhá zdanění. Od daně jsou osvobozeny:

 • Příjmy z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 10 let (u nemovitých věcí nabytých do konce roku 2020 je tato lhůta 5 let).
 • Příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu, pokud v něm prodávající bydlel nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem.
 • Příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu, pokud v něm prodávající bydlel bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a získané prostředky použije na obstarání své bytové potřeby (rok před prodejem nebo rok po prodeji. Příjem z prodeje je nutné oznámit finančnímu úřadu do konce lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok, kdy k prodeji došlo).
 • Příjmy z převodu podílu v družstvu, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem dobu 5 let.
 • Příjmy z úplatného převodu podílu v družstvu, použije-li převodce získané prostředky na obstarání své bytové potřeby (rok před převodem nebo rok po převodu. Příjem z převodu je nutné oznámit finančnímu úřadu do konce lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok, kdy k převodu došlo).
 • Jedná-li se o prodej nemovitých věcí nebo převod podílu v družstvu, které byly nabyté děděním od zůstavitele - příbuzného v řadě přímé či od manžela/manželky, zkracuje se doba 10 (u prodeje nemovitých věcí) nebo 5 (u převodu podílu v družstvu) let o dobu, po kterou byly nemovitosti ve vlastnictví zůstavitele.
 • Dani podléhá příjem získaný při prodeji, od kterého odečteme pořizovací cenu a investice do nemovitostí. U nabytí nemovitostí děděním je pořizovací cenou částka z odhadu pro účely dědického řízení. 
 • Příjmů z prodeje nemovitostí zahrnutých do obchodního majetku se výše uvedená osvobození netýkají.

Pokud máte jakékoli nejasnosti, zavolejte! Rádi Vám poradíme.

                                              


Byt 2+kk se zahradou, park. stáním a sklepem Stará Boleslav, ul. Všetatská
2+kk,68m2
byt, pronájem
Cena:
23 000 za měsíc
detail
Kancelář 13,3m2 s malým skládkem, Praha 5 Smíchov, ul. U Trojice
Cena:
4 682 za měsíc
detail
Garážové stání, Praha 9 Hloubětín, Sobí
Cena:
2 800 za měsíc
detail
Kancelář 25 m2, Praha 5 Košíře, ul. Naskové
Cena:
220 m2/měsíc
detail
Zařízený 2+1/B, 65 m2 u metra Flora
2+1,65m2
byt, pronájem
Cena:
22 000 za měsíc
detail
Pronájem RD 5+kk s bazénem u Řevnic - Praha západ
Cena:
34 000 za měsíc
detail
Kancelář 47 s malým skladem 3,6m2 + parkovací plocha 2000m2, v admin. areálu, Kunice, Praha - východ
Cena:
9 656 za měsíc
detail
RD 3+kk s menší zahradou, Žabonosy, okres Kolín
Cena:
2 180 000 za nemovitost
detail
Realitní kancelář Honzík
Navrátilova 1559/9, Praha 1
tel.: 296 326 086
mob.: 724 593 303
mail: honzik@honzik.cz

© 2011-2014 HONZIK.CZ