Ceník služeb

Ceník služeb

Zprostředkování

Naší hlavní náplní je samozřejmě zprostředkování prodeje či pronájmu všech nemovitostí.

Provizi za zprostředkování si sjednáváme individuálně, dle rozsahu našich služeb.

Při prodeji se provize pohybuje v rozmezí 3-5%, minimálně 40.000,-Kč + 21% DPH.

Při pronájmu je provize obvykle ve výši 1 měsíčního nájmu + 21% DPH.

 

Právní servis

Vzhledem k tomu, že našim klientům poskytujeme kompletní servis, známe právní a daňovou problematiku na poli nemovitostí líp než právník či daňový poradce a jsme levnější a rychlejší.

Co tedy nabízíme kromě zprostředkování prodeje či pronájmu?

Kupní smlouva + návrh na vklad do katastru

7.000,-Kč + DPH   8.470,-Kč

Dohoda o převodu družstevního podílu      5.000,-Kč + DPH   6.050,-Kč
Darovací smlouva + návrh na vklad do katastru
3.500,-Kč + DPH   4.235,-Kč
Zástavní smlouva + návrh na vklad do katastru
3.500,-Kč + DPH   4.235,-Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene + návrh na vklad do katastru
3.500,-Kč + DPH   4.235,-Kč
Nájemní smlouva 3.500,-Kč + DPH   4.235,-Kč

Pokud máte kupce na svou nemovitost a potřebujete právní servis, zavolejte a domluvíme se, co všechno bude potřeba, a podle toho pak stanovíme cenu.

 

Odhady a znalecké posudky


 Odhad tržní ceny nemovitosti pro dědické  řízení                                   

 • Odhad vypracujeme na počkání, je dobré si telefonicky domluvit termín schůzky.
 • K vypracování potřebujeme jeden z těchto dokumentů: Výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu či evidenční list, kupní smlouvu nebo starý znalecký posudek.  
 • Spolupracujeme s většinou notářů v Praze již od r. 2005. Díky tomu, že byla zrušena dědická daň pro fyzické osoby, není tedy již nutný znalecký posudek.
 • Odhad tržní ceny vypracujeme i pro účely majetkového vyrovnání, nebo pro potřeby notáře při vypracování např. darovací smlouvy.
 • Cena   726 Kč (600Kč + DPH)

 

Znalecký posudek

 • Znalecký posudek vypracuje odhadce, se kterým spolupracujeme již dlouhá léta, pan Milan Kroupa

 

Odhad tržní ceny nemovitosti při prodeji                                                                  

 •  Pokud potřebujete stanovit reálnou tržní cenu Vaší nemovitosti, obraťte se na nás nebo jakoukoli jinou realitní kancelář, která působí ve Vašem okolí, která má přehled o cenách na trhu s nemovitostmi. Tržní cena se totiž nemusí a také se často nerovná ceně ze Znaleckého posudku.
 • ZDARMA

 

Daňový servis

 

Daň z nemovitých věcí

 • Daňové přiznání se podává do konce ledna roku následujícího po roce, ve kterém došlo ke změně majitele nemovitosti.
 • Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává pouze jednou. Další roky Vám finanční úřad pošle jen složenku a vy ji zaplatíte (pozor je potřeba to mít pod kontrolou, i když Vám složenka nepřijde, musí být daň zaplacena a vy jste za to odpovědní).
 • Splatnost daně je do konce května.
 • Vypracujeme daňové přiznání za 968,-Kč (800,-Kč+DPH)

 

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Příjem z prodeje nemovité věci či z úplatného převodu podílu v bytovém družstvu podléhá zdanění. Od daně jsou osvobozeny:

 • Příjmy z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 10 let (u nemovitých věcí nabytých do konce roku 2020 je tato lhůta 5 let).
 • Příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu, pokud v něm prodávající bydlel nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem.
 • Příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu, pokud v něm prodávající bydlel bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a získané prostředky použije na obstarání své bytové potřeby (rok před prodejem nebo rok po prodeji. Příjem z prodeje je nutné oznámit finančnímu úřadu do konce lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok, kdy k prodeji došlo).
 • Příjmy z převodu podílu v družstvu, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem dobu 5 let.
 • Příjmy z úplatného převodu podílu v družstvu, použije-li převodce získané prostředky na obstarání své bytové potřeby (rok před převodem nebo rok po převodu. Příjem z převodu je nutné oznámit finančnímu úřadu do konce lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok, kdy k převodu došlo).
 • Jedná-li se o prodej nemovitých věcí nebo převod podílu v družstvu, které byly nabyté děděním od zůstavitele - příbuzného v řadě přímé či od manžela/manželky, zkracuje se doba 10 (u prodeje nemovitých věcí) nebo 5 (u převodu podílu v družstvu) let o dobu, po kterou byly nemovitosti ve vlastnictví zůstavitele.

 •  
 • Dani podléhá příjem získaný při prodeji, od kterého odečteme pořizovací cenu a investice do nemovitostí. U nabytí nemovitostí děděním je pořizovací cenou částka z odhadu pro účely dědického řízení. 
 • Příjmů z prodeje nemovitostí zahrnutých do obchodního majetku se výše uvedená osvobození netýkají.

 

Servis pro bytová družstva

Zajistíme celý proces převodu družstevních bytů do vlastnictví členů družstva. Ve spolupráci s naším znalcem p. Kroupou vypracujeme tzv. prohlášení vlastníka a připravíme všechny smluvní dokumenty, které jsou potřeba. Cena za tuto službu je individuální dle počtu bytových jednotek v domě.


Kompletně zařízený 2+1 s balkonem 84 m u metra Bořislavka, Praha 6
2+1,84m2
byt, pronájem
Cena:
19 800 za měsíc
detail
Pronájem garáže 15 m2, Praha 6 Břevnov, ul Radimova
Cena:
2 700 za měsíc
detail
Velmi hezký 2+kk, 55 m2 v novostavbě, Praha 10 - Strašnice
2+kk,55m2
byt, pronájem
Cena:
18 000 za měsíc
detail
Velmi hezký 2+kk 50 m2 u metra Vyšehrad, Praha 4
2+kk,50m2
byt, pronájem
Cena:
16 000 za měsíc
detail
Velmi hezký 1+kk, 40 m2 v novostavbě, Praha 8 - Troja
1+kk,40m2
byt, pronájem
Cena:
15 000 za měsíc
detail
Hezký 2+1 s balkonem, 57 m2 u Vltavy, Praha 4 ? Podolí
2+1,57m2
byt, pronájem
Cena:
18 000 za měsíc
detail
Byt 2+kk s balkonem, park. stáním a sklepem, Stará Boleslav, ul. Všetatská
2+kk,56m2
byt, pronájem
Cena:
21 500 za měsíc
detail
Velmi světlý 3+1 70 m2 s krásným výhledem u metra Budějovická, Praha 4 Michle
3+1,70m2
byt, prodej
Cena:
7 290 000 za nemovitost
detail
Realitní kancelář Honzík
Navrátilova 1559/9, Praha 1
tel.: 296 326 086
mob.: 724 593 303
mail: honzik@honzik.cz

© 2011-2014 HONZIK.CZ